Reserveren

Er gelden extra maatregelen de komende periode

Wij kijken ernaar uit

U kunt via dit formulier reserveren in ons restaurant. U krijgt vervolgens een bevestiging per email.

Bij groepen van 8 en daarboven willen wij u vragen om telefonisch te reserveren. Dan worden meteen alle wensen en mogelijkheden doorgesproken.

U kunt ons ook een mail sturen op [email protected]

Maatregelen

 

Binnenterrassen 

Een maximum van 30 gasten binnen en op het binnenterras samen (exclusief personeel). Een binnenterras is een terras in een gebouw (zonder 3 open zijden of met overdekking).

Bezoekers moeten reserveren en binnen aan tafel of bar zitten (niet staan).

Iedereen houdt 1,5 meter afstand (uitzondering hierop vormen mensen die een gezamenlijke huishouding vormen en tweetallen. Vanaf drie personen wordt er gehandhaafd, daarom kunnen ook tweetallen die geen gezamenlijke huishouding vormen binnen 1,5 meter van elkaar zitten.)

In een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en gast wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.

 

Buitenterrassen 

Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden). Een buitenterras is een terras in de open lucht en is aan drie zijden open of zonder overdekking.

Evenals in de publieke ruimte vindt handhaving van de 1,5 meter plaats vanaf drie personen. In dit geval gebeurt deze handhaving primair door de locatie-eigenaar. Dit laatste is ook van toepassing in de binnenruimte van horecagelegenheden.